KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

VATAN PRES A.Ş'nin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek kalite ve çevre üzerindeki

olumsuz etkileri engellemek, kaliteli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak, şirketin

en üst düzey yöneticisinden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.

 

 • Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini sağlamak,
 • Müşteri isteklerini karşılamak,
 • Teknolojimizi geliştirmek ve verimli çalışmak,
 • Müşterilerimize ait değerlerin korunmasını ve gizli tutulmasını sağlamak,
 • Kaliteli ürünü istenen zamanda ve rekabet edebilir fiyatlar ile müşteriye sunmak,
 • Çevre boyutları ile ilgili yasal gerekliliklere uymak ve müşteri beklentilerini karşılamak,
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşları bilinçlendirmek,
 • Çevre kirliliğini kaynağında önlemek, önlenemiyor ise kontrol altında tutmak,
 • Çevreyi korumak ve Kaynakları verimli kullanmak
 • Üretim destek faaliyetlerimizden kaynaklanan, başta sac atığı olmak üzere atık miktarlarımızı kontrol altında tutmak ve iyileştirmek,
 • Kalite ve Çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 

VATAN PRES A.Ş. Çalışanları olarak benimsediğimiz ilkeleri tüm faaliyetlerimize

ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi taahhüt etmekteyiz.

 

Kenan SÜZGÜN

Genel Müdür