VATAN PRES pazardaki konumunu belirlemeye ve stratejik yönünü ve örgütsel bağlamını etkileyebilecek yasal, siyasi, ekonomik, sosyal, rekabetçi piyasa, teknolojik ve uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel konular dahil olmak üzere ilişkili faktörlerin ne kadar önemli olduğunu anlamayı taahhüt eder.
 
Bu nedenle, ana faaliyeti ile ilgili olan ve Kalite Yönetim Sisteminin amaçlanan sonuçlarını / sonuçlarını karşılamada stratejik yönünü etkileyebilecek iç ve dış tarafları tanımlar. Bunlar, PEST ve SWOT analizi (zorunlu olmamakla birlikte) kullanır. Bu, iç faktörler veya mümkün olan hallerde dış etkenlerle ilgili olarak stratejik yönü üzerinde etkili olabilecek herhangi bir etkinin hafifletilmesi için mümkün olduğunda uygun adımların atılması içindir.